Share |

CSV-jalostustarkastus

 

Ceskoslovensky vlcak

Jokainen koira tulisi jalostustarkastuttaa riippumatta käytetäänkö sitä jalostukseen vai ei.

Tämä siksi että se antaa kasvattajille ja rotujärjestöille tärkeää tietoa koirien jalostukseen ja tuleviin jalostusvalintoihin.

Eri maissa Ceskoslovensky vlcakin jalostustarkastus eroaa huomattavasti toisistaan.

Alkuperäinen jalostustarkastus joka on käytössä Slovakiassa

(eroaa esim. Tsekkiläisestä)

Tästä alkuperäisestä tarkastuksesta on olemassa ns. helpompia versioita eri maissa, ne eivät ole virallisia.

Hintaa tarkastukselle tulee n.5e-10e ja sen suorittaa aina useampi siihen valtuutettu ja koulutettu henkilö.Joista yhden tulee olla FCI.n virallinen tuomari jolla on arvosteluoikeudet rodulle.

Suomessa tälläisia koulutettuja henkilöitä ei ole.

Omia kasvatteja ja omistamia koiria ei jääviys syystä saisi tarkastaa.

Esim.Monissa maissa näin tehdään ja tulos ei ole silloin hyväksyttävä.

Jalostustarkastus sisältää pääpirteiltään:

Nuorten koirien (12vk-24kk) katselmuksessa koirille jaetaan sen hetkinen ns. laatuarvostelu Erittäin lupaava tai Lupaava joka ei ole virallinen mutta voimassaoleva ja se muuttuu vielä myöhemmässä vaiheessa. (Nuoria koiria ei luonnetestata kesken kehityksen)

Aikuisen koiran jalostustarkastus (nartut 18kk->) (urokset 24kk->)

Koiran tulee olla myöskin virallisesti lonkkakuvattu (tuloksella ei ole merkitystä)

Rakennearvostelu:

Testi alkaa hampaiden ja purennantarkastuksella. Kaikki hampaat lasketaan ja poikkeavuudet kirjataan pöytäkirjaan.

Koira mitataan kauttaaltaan niin säkä,rinnankorkeus,rinnanleveys,rungonpituus kuin kulmaukset. Myös korvienpituus,kallonpituus ja leveys mitataan. ( tulokset muutetaan indekseiksi)

Alamittaiset,heikkoindeksiset tai koirat joilla on vakavia virheitä hylätään ja niitä ei luonnetestata.

Mikäli koira ei anna mitata tai käyttäytyy sopimattomasti sen tarkastus keskeytetään ja se ei saa tulosta.

Monesti nämä merkitään P14 merkein. (koira tällä arvosanalla on hylätty)

Jalostukseen hyväksytyt koodit ovat P1 erinomainen, P3 erittäin hyvä, P5 Hyvä.

Mikäli koira läpäisee rakennearvostelun hyväksytysti seuraa luonnetestiosa.

Luonnetestiosio:

Tämä koe vaikuttaa myös loppuarvosanaan. Eli arka tai ärtyisä koira ei voi saada P5 parempaa vaikka rakennearvostelu olisikin erinomainen.

Testin aikana suoritetaan 2-3 kertaa ampuminen ja tulos kirjataan ylös.

Koira kytketään pitkään ketjuun ja jätetään ilman käskyä.

Ohjaajan poistuttua koiran näkyvistä suoritetaan rohkeuskoe (maalimies hyökkää kohti koiraa) ja ampuminen.

Tämän jälkeen testataan palautuuko koira uhkasta ja luoksepäästävyys.

Sama toistetaan ohjaajan ollessa paikalla.

Luonne koodin suomennos:

Oa= melankolinen

Ob = epävarma, ei avoin

Oc = ärtyisä  

Od = liian ärtyisä 

Oe = aggressiivinen, vahva ärtyisä

Of = optimistinen, tasapainoinen

Og = optimistinen, vähemmän tasapainoinen

Oh = hyväluonteinen, ei ärtyisä

Oi = lähes/ mahdoton arvostella

OJ = flekmaattinen, liianrauhallinen temperamentti

Lopuksi odotellaan tuloksia ja ne kirjataan rekisteritodistuksiin.

Tuomari kertoo kaikille testitulokset, jakaa todistukset ja rekisteripaperit.Tulos kirjataan aina koiran rekisteripaperiin.

Tässä tarkastus pääpiirteittäin.

Jalostustarkastus koodit ja niiden luku: Mitä ne kertovat ja miksi?

*päivityksen alla*