Share |

CHP- jalostustarkastus rodun kotimaassa

Jalostustarkastus (bonitation)

1. Koulutettavuus ja yht.työ

-Nouto vapaa valinnaisella esineellä. yrityksiä max 2.

2.Henkilöryhmä ja suhtautuminen ihmisiin ja vieraaseen koirakkoon.

3. ääniarkuutta testataan lähinnä muovipullolla jossa on kiviä (ei laukaustestausta)

4.Ulkomuoto ja hampaisto

Koiralla tulee olla lonkkatulos ja erikoisnäyttelytulos 

Suomessa syntyneet kasvattimme on testattu ja läpäissy

Taabernakkelin Nehalennia- 2015 CZ rep