Share |

Tsekinpaimenkoiran PEVISA

Suomen Kennelliiton Jalostustieteellisen toimikunnan päätös 17.1.2015 (1/2015):

Rodun JTO on laadittu ja hyväksytty.


PEVISA
Toimikunta hyväksyy rodulle seuraavan rotukohtaisen PEVISA-ohjelman:

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto, kyynärkuvauslausunto ja

selkälausunto. 

Selkälausunnoista vaaditaan seuraavat:
VA - Nikamien epämuotoisuus (Vertebral Anomaly) 

LTV - Välimuotoinen lanne-ristinikama (Lumbosacral Transitional Vertebra)

Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1.
C-lonkkaiselle koiralle pitää käyttää A- tai B-lonkkaista parituskumppania.

Ohjelma on voimassa 1.6.2015 – 31.12.2019.

Finska Kennelklubbens Avelskommitte beslut 17.1.2015 (1/2015):
Tjeckiskvallhund (Chodsky pes) JTO godkännes med/efter några fakta korrigeringar för perioden 2015 - 2019.


PEVISA
Kommitten godkänner för rasen följande ras-specifika PEVISA-program:
Valparnas föräldrar bör vid parningstillfället ha höftledsstatus, armbågsstatus och ryggstatus.
Registrerings gränsvärden är för höfltedsdysplasi grad C och för armbågsdysplasi grad 1.
För hund med C-höft får endast användas parningspartner med A- eller B-höft.
Programmet är i kraft 1.6.2015 – 31.12.2019.