Share |

Historia / History

Brief historical summary:

 

In the year 1955 a biological experiment took place in the CSSR of that time, namely, the crossing of a German Shepherd Dog with a Carpathian Wolf. The experiment established that the progeny of the mating of a male dog to a female wolf as well as that of male wolf to female dog, could be reared. The overwhelming majority of the products of these mating possessed the genetic requirements for continuation of breeding. In the year 1965, after the ending of the experiment, a plan for the breeding of this new breed was worked out. This was to combine the usabelqualities of the wolf with the favourable qualities of the dog. In the year 1982, the Czechoslovakian Wolfdog, through the general committee of the breeder's associations of the CSSR of that time, was recognized as a national breed.

The best breeding dogs got further from the "iron curtain" And so Slovak breeders were not under such strong pressure to produce special hybrids for the army and the could work on the unifying the external traits of the new breed. The Vice-commander of the above mentioned kennels, Major Frantisek Rosik, now the honorary president of the Slovak Club of Breeders of the Czechoslovak Wolfdog in Bratislava, undoubtedly took the greatest credit for the development of the breed in Slovakia.

A third wolf - Sarik enriched the population in Malacky (4. line of CzW). He was mated with a female hybrid of the F 3 generation Xela z Pohranicni straze and with a female dog CV Urta z Pohranicni straze in 1972. The name "Czech Wolfdog (CW)" was gradually changed to "Czechoslovakian Wolfdog (CZW)", under which the breed was later recognized. The last entry into the fond of genes of the breed was the mating of the she-wolf Lady with the German Shepherd Bojar von Schotterhof, which again took place in the Southern Bohemian town of Libejovice and the puppies were born on April 26, 1983

(5.line of CZW) Kazan z Pohranicni straze (F 1), born from this mating, was used directly in breeding CSV. There has been only pure-blood breeding within the population of the new breed since. From the beginning Czechoslovak Wolfdogs got into the hands of civilian breeders. However, kennel organizations in the Czechoslovakia refused all attempts of ing. Karel Hartl to gain recognition for the Club of Breeders of this breed and at recording breedings into the pedigree register. A meeting of the Club was not held until March 20, 1982, in Brno and in the same year, the first 43 puppies were entered in The Main Pedigree Register in Prague. 

 

 

HISTORIA

 

CSV Historia

Lyhyt yhteenveto historiasta
Vuonna 1955 tehtiin Tsekkoslovakiassa biologisia kokeiluja,  risteyttämällä karpattiensusi ja saksanpaimenkoiraan.
Kokemus osoitti, että uroskoiran ja naarassuden kuten myös naaras koiran ja urossuden risteytyksistä syntyi elinkelpoisia jälkeläisiä ja suurin osa näistä omasivat geneettiset vaatimukset kannan jatkamiselle.
Vuonna 1968, kokeilun lopuksi, suunnitelma tämän uuden rodun luomiseksi vahvistettiin.
Siihen tulisi yhdistää suden suotuisia ominaisuuksia ja koiran hyviä puolia.
Vuonna 1982 Ceskoslovensky Vlcak tunnustettiin kansalliseksi koiraroduksi, sen ajan Tsekkien kasvattajien yleiskokouksessa.

 

Mistä kaikki sai alkunsa

 

Missä tämä rotu on syntynyt ja kuka on idean isä; risteyttää SPK:a ja susia? Meidän täytyy palata ajassa taaksepäin aina vuoteen 1955 jolloin 

 

Ins.Karl Hartl

alkoi työstää ideaa rajavartijoiden kennelissä Libejovicessa. Ensimmäiset yritykset astuttaa naarassusi Brita valitulla saksanpaimenkoiralla eivät olleet tuloksellisia.

 

 

1.LINJA

 

Jalostusuros piti vaihtaa. Ensimmäiset hybridit (F1) naaraasta (Brita) ja saksanpaimenkoira Cezar z Brezoveho haje, syntyivät 26.5.1958.

Anatomiset ja fysiologiset eroavaisuudet hybridien sekä molempien vanhempien välillä tutkittiin yksityiskohtaisesti, niiden koulutuskapasiteetti, aktiviteetti ja sinnikkyys testattiin.

Tarkoin valitut hybridit astutettiin jälleen ei sukua olevilla saksanpaimenkoiran jälkeläisillä. Seuraavasta sukupolvesta löytyi jo koulutuskelpoisia jos ne otettiin pois kenneleistä ja kasvatettiin yksilöllisesti.

F3 ja F4 sukupolvien hybridit olivat yleisesti käytössä palveluskoirina armeijassa.

2. Linja

Naarassusi Brita astutettiin myös saksanpaimenkoira Kurt z Vaclavkylla ja se synnytti ensimmäiset toisen linjan hybridit.(F2)

3. Linja

Kolmas linja syntyi myös Tsekin maassa; sen kantaisä oli urossusi Argo. Saksanpaimenkoiranaaras Astra z SNB synnytti pentueen Bychoryn poliisien kennelissä 1968.

Lyhennettä CV alettiin käyttää linjasiitetyillä hybrideillä.

1970-luvulla useimmat hybridit lähetettiin uusiin kenneleihin, lähellä Malackyä, jotka kuuluivat Bratislavan rajavartioston jaostolle.Yksi niistä on Työkoira kennel “z Pohranicni straze”

Kun parhaat siitoskoirat pääsivät pois “rauta-esiripun” takaa, niin Slovakialaisilla kasvattajilla ei ollut enää paineita tuottaa armeijalle hybridejä. Vaan he pystyivät keskittymään uuden rodun ominaisuuksiin.

Rodun kehitystyöstä suurin kunnia kuuluu, 

Majuri Frantisek Rosikille

, joka toimi aikaisemmin mainittujen kenneleiden vara-komenjatana.

 

4. Linja

Kolmas susi Sarik rikastutti populaatiota Malackyssä. Se astui F3 sukupolven hybridi naaraan Xale z Pohranicni Straze ja naaras CV.n Urta z Pohraninci strazen 1972.

5. Linja